Дечак и лане

Скулптура „Дечак са ланетом”, спада у оквир утврђеног непокретног културног добра, просторно културноисторијске целине – Старо језгро Панчева, од великог значаја.

Налази се на Тргу слободе. Аутор је Божидар Јововић, а настало је 1962. године.