Кип светог тројства

Кип Св. Тројства испред цркве светог Карла Боромејског

 

У оквиру утврђеног непокретног културног добра, просторно културноисторијска целина – Старо језгро Панчева, а испред Миноритског манастира, на Гимназијском тргу налази се културно историјски споменик од великог значаја, кип Светог тројства. Аутор овог споменика, нажалост није познат, а постављен је 1870. године.

Трошкове око израде кипа платила је добротворка Јелисавета Бенедете.

На постољу од четири степеника постављен је камени стуб са јонским капителом и волутама између којих је флорална декорација. На стубу су постављене две мушке фигуре у седећем ставу, представе Бога Оца и Сина, огрнуте драперијом у доњем делу тела. Бог Отац држи подигнуту десну руку ка медаљону са представом голуба, који симболизије Св. Духа. Композиција је завршена снопом зракова који обасјавају представљене фигуре – Св. Тројство.

Споменик је висине 6,5 ми постављен је као слободностојећи.