Крст са велике пијаце

Крст са Велике пијаце у Градском парку

У оквиру утврђеног непокретног културног добра, просторно-културноисторијска целина – Старо је[1]згро Панчева, у Градском парку изграђен је 2004. године Велики крст, као културно добро од великог значаја.

Данашњи Крст у парку реплика је Крста са Велике пијаце, који је био најстарији јавни споменик, историјско спомен-обележје, подигнут септембра 1804. године. Зато је нови споменик подигнут на Сретење, 2004. године. Реконструкција Крста обављена је на основу старих фотографија.

Стари споменик је био постављен на данашњем Тргу краља Петра Првог у част подизања Првог српског устанка. Крст је посвећен Светој Тројици, и стајао је на градском тргу до 1941. Године, када су га срушили Немци.

Монументални Крст израђен је од мермера ружичасте боје. Постављен је у централној зони трга, на четвороспратном профилисаном постољу, као слободностојећи споменик

Димензије: висина 8 м и 30 цм