Пријатељ пројекта – Телеком Србија увек са нама

Да бисмо успешно реализовали циљеве постављене у припремама и правилно ина време се спремили за реализацију пројекта потребна нам је помоћ „Пријатеља пројекта“. 

Један од Пријатеља је Телеком Србија који нам је омогућио да увек будемо на вези.